Tworzenie grup producentów rolnych i grup producentów owoców i warzyw

Programy Pomocowe

Programy pomocowe w ramach PROW 2014-2020:

 1. Rozwój gospodarstw
  • Premie dla młodych rolników
  • Modernizacja gospodarstw rolnych
  • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw
  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

 2. Wzmacnianie przedsiębiorczości
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
  • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

 3. Rozwój terytorialny
  • Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
  • Scalanie gruntów
  • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
  • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

 4. Transfer wiedzy i innowacji
  • Transfer wiedzy i działalność informacyjna
  • Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
  • Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu
  • Wsparcie dla szkolenia doradców
  • Współpraca

 5. Wsparcie jakości produkcji
  • Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym
  • Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości