Tworzenie grup producentów rolnych i grup producentów owoców i warzyw

Oferta

W ramach naszej działalności świadczymy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia, rejestracji oraz funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw oraz grup producentów rolnych.


Świadczymy pomoc w zakresie:

 • zakładania i organizacji formalno-prawnej podmiotów rozpoczynających działalność rolniczą;
 • opracowania tekstu umowy spółki – grupy producentów rolnych oraz grupy producentów owoców i warzyw;
 • przygotowania kompletu dokumentów rejestracyjnych do Sądu;
 • tworzenia Planów dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw;
 • tworzenia Planów działania dla grup producentów rolnych;
 • przygotowania kompletu dokumentów do Agencji Rynku Rolnego w celu zarejestrowania podmiotu jako grupy producentów owoców i warzyw oraz grup producentów rolnych;
 • bieżącej obsługi grup producentów owoców i warzyw oraz grup producentów rolnych;
 • przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy finansowe dla grupy producentów owoców i warzyw oraz grup producentów rolnych;
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych klientów.


Programy pomocowe

Nasza działalność obejmuje również pełen zakres pomocy ekonomiczno-prawnej dla rolników niezrzeszonych w grupach producentów rolnych.

Oferujemy pomoc przy składaniu wniosków aplikacyjnych w ramach działań przewidzianych w PROW 2014-2020:

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • opinii w doborze odpowiedniego środka pomocowego;
 • analizy formalnej spełniania warunków przyznania danej pomocy;
 • opracowania dokumentacji wniosku o przyznanie pomocy;
 • kontroli kompletności dokumentacji aplikacyjnej;
 • opracowywania sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przez instytucje kontrolujące prawidłowość realizacji programu;
 • informowanie o zmianach prawnych w kontekście jak najściślejszego dopasowania instrumentów pomocowych do potrzeb Klienta.


Dodatkowo nasi klienci mogą liczyć na rzetelną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.