Tworzenie grup producentów rolnych i grup producentów owoców i warzyw

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. przez Kancelaria Radcy Prawnego Michał Szeliga.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Szeliga, ul Jana Pawła II 25, 46-100 Namysłów.

Korzystając z naszych Usług, powierzają nam Państwo niezbędne informacje do prawidłowego wykonywania umowy. Zbierane dane osobowe obejmują informacje zbierane w trakcie rejestracji, jak i na dalszych etapach wykonywania umowy. Są to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, wykonywaniu zadań z zakresu działalności w telekomunikacji przesyłowej, prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz w celu prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

 • udzielona zgoda,
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Michał Szeliga.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzana Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody.

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Szeliga co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Kancelarie Radcy Prawnego Michał Szeliga i świadczenia ich na jak najwyższym poziomie.

Jednocześnie zapewniamy, że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 • okres przez jaki są świadczone usługi,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Informujemy również, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu ich sprostowania,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym m.in. poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy również, że w Kancelarii Radcy Prawnego Michał Szeliga został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który będzie nas wspierał w prawidłowym przetwarzaniu Państwa danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..