Tworzenie grup producentów rolnych i grup producentów owoców i warzyw

Grupy producentów rolnych

Program adresowany jest do rolników prowadzących działalność  w zakresie produkcji rolnej chcących poprzez zorganizowanie się z innymi producentami w grupy producenckie dostosowywać własną produkcję rolną do warunków rynkowych, poprawiać efektywności gospodarowania, planowania produkcji, koncentrować podaż, organizować sprzedaż produktów rolnych oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na funkcjonowanie.

Warunki powstania grupy producentów rolnych

Utworzenie grupy producenckiej przez co najmniej 5 rolników produkujących jedną z kategorii produktów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych, do których zaliczają się m.in.:

 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe;
 • drób żywy;
 • jaja ptasie;
 • mleko krowie;
 • miód naturalny lub inne produkty pszczele;
 • kwiaty świeże - cięte, doniczkowe;
 • ziemniaki;
 • ziarno zbóż;
 • nasiona roślin oleistych;
 • ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych;
 • rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej;
 • ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin - sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych;
 • buraki cukrowe;
 • materiał siewny lub sadzeniaki.

Minimalna łączna wielkości produkcji członków grupy w okresie funkcjonowania jako grupa producentów rolnych określana jest na podstawie miejsca siedziby grupy producenckiej.

Wykaz produktów oraz grup produktów dla który może zostać utworzona grupa producentów rolnych wraz z minimalnym poziomem wielkości produkcji -  POBIERZ

Korzyści finansowe wynikające z założenia grupy producentów rolnych

Dotacja do obrotu

Grupy producentów rolnych przez pierwsze 5 lat swojej działalności otrzymują dotację liczoną od wartości sprzedaży netto produktu, dla którego dana grupa została utworzona.

Pomoc dla grup producentów rolnych wynosi:

 • 10 % w I roku, 8 % w II roku, 6 % w III roku, 5 % w IV roku oraz 4 % w V roku - wartości produkcji sprzedanej do kwoty 1.000.000,00 euro,
 • 5 % w I, 4% w II roku, 3 % w III roku, 3 % w IV i 2 % w V roku - wartości produkcji sprzedanej powyżej 1.000.000,00 euro.
 • Wysokość wsparcia nie może być wyższa niż:100.000,00 euro w I roku, 100.000,00 euro w II roku, 80.000,00 euro w III roku, 60.000,00 euro w IV roku, 50.000,00 euro w V roku.